Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Middenbeemster en Westbeemster

 

Op 13 augustus 2013 is het bestemmingsplan Middenbeemster en Westbeemster in werking getreden. Dit bestemmingsplan regelt gedetailleerd hoe de gronden van de bestaande kernen mogen worden gebruikt.

Voor het zuidoostelijk deel van Middenbeemster geldt sinds 2009 het bestemmingsplan Vierde kwadrant. De uitwerkings- en wijzigingsplannen De Keyser 1a en1b zijn op dit bestemmingsplan gebaseerd. Beide zijn in 2014 in werking getreden en maken woningbouw mogelijk.