Met oud & nieuw knallen tussen 18.00 en 2.00 uur

Afsteektijden vuurwerk verkort

Met ingang van 1 december 2014 zijn de afsteektijden voor vuurwerk verkort. Dit is een landelijke maatregel om de overlast overdag door vuurwerk te beperken. Ook in Beemster wordt deze maatregel gehandhaafd.

Overtreders van de regels voor bezit en afsteken van vuurwerk kunnen een boete krijgen. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen een taakstraf krijgen via Halt.

Regels voor afsteken vuurwerk

  • Vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur.
  • Illegaal vuurwerk in bezit hebben, kopen of afsteken is verboden. Als er geen Nederlandse gebruiksaanwijzing bij het vuurwerk zit, is het illegaal.
  • Vuurwerk mag alleen worden gekocht in Nederlandse officiële vuurwerkwinkels.
  • Jongeren vanaf 16 jaar mogen zogenaamd categorie 2 vuurwerk kopen bij erkende vuurwerkkooppunten. Hiervan mogen ze niet meer dan 25 kilo in bezit hebben.

Meer informatie over de regels rondom het afsteken van vuurwerk kan men onder andere vinden op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Veilig vuurwerk afsteken

Als men goedgekeurd vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing, is er weinig kans op ongelukken. Bij het afsteken van, of kijken naar vuurwerk kan men de ogen beschermen met een vuurwerkbril. Meer tips over veilig vuurwerk afsteken zijn onder andere te vinden op de website van Stichting Consument en Veiligheid: www.veiligheid.nl.