Melden van een datalek

Komt u (ongewild) in aanraking met gevoelige gegevens van iemand anders? Meld het!

De gemeente heeft veel gegevens van haar inwoners. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Toch is het altijd mogelijk dat die gegevens in verkeerde handen vallen. Bijvoorbeeld doordat de laptop waarop die gegevens staan wordt gestolen of het systeem waarin ze staan wordt gehackt. De wet noemt dit datalekken.

Vanaf 1 januari 2016 moet de gemeente, en elke andere organisatie die persoonsgegevens bijhoudt, bij ieder datalek nagaan of dit gemeld moet worden aan de toezichthouder: het College bescherming persoonsgegevens. Als het College vindt dat een organisatie niet netjes met deze gegevens omgaat, kan het deze organisatie een boete geven.

De gemeente neemt deze regels serieus en gaat daarom vanaf 1 januari extra opletten of er ergens binnen de gemeente een datalek is of is geweest. Naast eventueel melden aan het College wordt dit lek natuurlijk zo snel mogelijk gedicht. Ook kunt uzelf getuige zijn van een datalek. Bijvoorbeeld als u aan de balie de formulieren van een vorige klant kan lezen.

Melden van een lek

Mocht u een datalek ontdekken, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Dit kan bij het Klantcontactcentrum via (0299) 452 452 of per e-mail aan de gemeente

Het kan ook gebeuren dat iemand anders gevoelige gegevens van ú te zien krijgt. De gemeente neemt dan waar nodig contact met u op. Als dat nodig is kunt u daarna maatregelen nemen om te voorkomen dat u door dit datalek in de problemen komt. Bijvoorbeeld het laten blokkeren van uw bankrekening.

Lees meer over Privacy