Meepraten over de toekomst van de dorpskernen van Noordbeemster en Westbeemster

Van 25 februari tot 10 maart 2021 kunnen inwoners en belanghebbenden uit Noordbeemster en Westbeemster online meepraten over de toekomstige ruimtelijke indeling van de beide dorpskernen.

In deze dorpen wordt een visiekrant bezorgd met informatie over het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie en verhalen van inwoners. Via de website www.visievanbeemster.nl kunnen inwoners en belanghebbenden hun meningen en/of ideeën delen over de thema’s Wonen, Leefbaarheid & Voorzieningen, Recreatie & Toerisme en Openbare ruimte & Verkeer. Door de Covid-19 maatregelen kunnen we helaas geen bijeenkomsten in het dorp organiseren.

De Dorpsontwikkelingsvisie wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang en geeft straks een samenhangend en breed gedragen beeld van de (mogelijke) toekomstige ruimtelijke indeling van Noordbeemster en Westbeemster. Hierbij gaat het om de bebouwde kom van beide dorpen, niet om het buitengebied. De visie gaat gelden als een structuurvisie. In een structuurvisie beschrijft de gemeente hoe zij de ruimtelijke ontwikkeling van (delen of aspecten van) de beide dorpskernen ziet.

Als er behoefte aan meer woningen is, waar kunnen deze dan gebouwd worden? Welke plekken zijn bestemd voor parkeren, natuur of groen? Is er (meer of andere) ruimte voor voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, medische zorg of vrije tijd nodig en op welke plekken? De visie wordt hét kader voor toekomstige ontwikkelingen binnen de dorpen tot 2040. Gemeentelijke en particuliere initiatieven binnen Noordbeemster en Westbeemster worden in de toekomst aan de Dorpsontwikkelingsvisie getoetst. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpen zal zijn. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in september 2021 een besluit over de Dorpsontwikkelingsvisie.

Hoe praat u mee?

1. Lees de visiekrant en ga naar de website www.visievanbeemster.nl (Noordbeemster en Westbeemster)
2. Kies de dorpskern en het onderwerp waarop u wilt reageren.
3. Plaats uw reactie of idee, stel een vraag of start een discussie. Dit kan voor beide dorpen en meerdere onderwerpen. Ook het projectteam van de gemeente doet mee!

Reageert u liever niet online, maar wilt u persoonlijk contact met het projectteam? Mail naar visievanbeemster@beemster.net of bel op 2, 4 of 9 maart tussen 10.00 en 12.00 uur met projectleider Peter Blankestijn, via telefoon (0299) 452 620.

Wat doen we met uw inbreng?

Na 10 maart vertalen we de opbrengsten uit de dorpsgesprekken naar bouwstenen en ontwikkelvariant(en) voor de Dorpsontwikkelingsvisie. Vervolgens nodigen we u opnieuw uit om mee te denken en uw reactie te geven. Als het in verband met de coronamaatregelen weer mogelijk is, organiseren we hiervoor een inloopbijeenkomst in beide dorpskernen. Hierover ontvangt u later meer informatie.