Mandaatbesluit Beemster - Purmerend

Als gevolg van de ambtelijke samenwerking worden door het college en de burgemeester van Beemster bevoegdheden overgedragen aan de gemeentesecretaris van Purmerend. Daartoe is het Mandaat- en machtigingsbesluit opgesteld. Hierin worden door het college en de burgemeester ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging toegestaan.

Omdat de bevoegdheden die overgaan zo talrijk zijn, is het mandaat algemeen geformuleerd: ‘alle bevoegdheden, behalve….’. Komen er in de toekomst nieuwe taken voor de gemeente Beemster bij, bijvoorbeeld door nieuwe of gewijzigde wetgeving, vallen die automatisch onder het besluit.

Besluit college d.d. 17-12-2013, gepubliceerd 30-12-2013.