Maatregelen dienstverlening Purmerend en Beemster

Balies stadhuis alleen open op afspraak voor dringende zaken

De balies van Burgerzaken zijn alleen open voor aanvragen die strikt noodzakelijk zijn, en alleen op afspraak. Bel daarvoor eerst naar (0299) 452 452. Ook voor vragen over Werk en Inkomen, het jeugdloket en schulddienstverlening neemt u eerst telefonisch contact op. Ook bij het Jeugdloket en Wmo-loket is er geen vrije inloop. U kunt het Wmo-loket bellen via (0299) 452 555. Online een afspraak maken is niet mogelijk. Op donderdagavond is het stadhuis gesloten.

Vragen via website of bellen

Een aantal producten kan online aangevraagd worden. Houd echter rekening met een langere verwerkingstijd. Heeft u vragen, bel dan. Een overzicht van de meest gevraagde producten en diensten:

 • Reisdocumenten

Paspoort en identiteitskaart: alleen op afspraak als de noodzaak aantoonbaar is.

 • Rijbewijs

Als het rijbewijs binnen een week verloopt, dan bellen voor een afspraak.

Een geneeskundige verklaring voor het rijbewijs kan rechtstreeks aangevraagd worden bij het CBR.

 • Geboorteaangifte

Aangifte binnen 3 werkdagen, bel voor een afspraak.

 • Overlijdensaangifte

Aangifte binnen 6 werkdagen, kan ook digitaal via dlb@purmerend.nl. Daarna neemt Burgerzaken contact op.

 • Uittreksels

Een aantal uittreksels kunnen digitaal aangevraagd worden via de website of mail naar dlb@purmerend.nl, met vermelding van naam, adresgegevens en waarvoor het nodig is.

 • Kort zakelijk huwelijken

Voor de kort zakelijk huwelijken geldt dat alleen het huwelijk gesloten wordt, zonder speech en publiek. Wel mogen 4 getuigen aanwezig zijn.

 • Melding voorgenomen huwelijk

Bel met Burgerzaken, dit kan schriftelijk geregeld worden.

 • Verhuizing

Het doorgeven van een verhuizing kan online geregeld worden.

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Aanvraag kan digitaal. Eventueel met vragen bellen.

 • Naturalisatie en optie

Alle naturalisatie- en optieverzoeken worden uitgesteld.

 • Eerste inschrijving in Purmerend

Voor mensen die zich voor het eerst vanuit het buitenland in Purmerend inschrijven geldt een andere, telefonische werkwijze. Neem telefonisch contact op.

 • Inleveren brondocumenten

Neem telefonisch contact op.

 • Geheimhouding

Online te regelen via de website.

Voorschriften

Uiteraard houdt de gemeente zich aan de voorschriften zoals die zijn geadviseerd door het RIVM. Dat vragen we ook aan onze bezoekers.

 • Houd 1,5 meter afstand. Afspraken zijn zo veel mogelijk in de centrale hal.
 • Betaal met pin.
 • Kom niet naar het stadhuis bij verschijnselen van verkoudheid, hoesten of koorts.