Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Lokaal Sportakkoord Purmerend en Beemster ondertekend

 
De ambitie met betrekking tot sport & bewegen in Purmerend en Beemster is recent vastgelegd in het Lokaal Sportakkoord. Lokale sportverenigingen, de sportraad, het onderwijs, maatschappelijke partners en de gemeenten zijn samen tot de invulling van het Lokaal Sportakkoord gekomen.

Dit akkoord benoemt de belangrijke ambities en de daarbij behorende acties waar ze komende jaren gezamenlijk de schouders onder willen zetten.

Wethouder Mario Hegger: “Met dit Sportakkoord willen we een impuls geven aan de samenwerking tussen verschillende partners onder het mom van verbinden, samenwerken en kennisdelen. Hoofddoel van het akkoord is natuurlijk om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.”

Wethouder Aagje Zeeman: “Of je nu sporter bent of toeschouwer of vrijwilliger, plezier beleven aan sporten en bewegen is het belangrijkste. Het Sportakkoord brengt Purmerend en Beemster weer dichter bij elkaar, want sport verenigt ook.”

Positieve sportcultuur

Vanwege corona zijn bijeenkomsten beperkt mogelijk geweest. Aan de sportverenigingen in Purmerend en Beemster is dan ook gevraagd hun inbreng te doen via een online enquête.  De opbrengst van de enquête en de gesprekken met de samenwerkingspartners is de basis van dit sportakkoord. Een positieve sportcultuur is de grootste ambitie uit het akkoord. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers. De andere pijlers zijn: inclusief sporten, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, vaardig in bewegen en topsport die inspireert.

Nationaal Sportakkoord

Het Sportakkoord Purmerend en Beemster is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Deze werd in de zomer van 2018 getekend door minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met als doel ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen.

Meer informatie

Kijk hier voor het Lokaal Sportakkoord Purmerend en Beemster.