Kleitransport plan De Keyser Middenbeemster voor versteviging Ringdijk

De Beemster Compagnie start binnenkort in deelplan lll van De Keyser met het bouwrijp maken van de grond als voorbereiding op de bouw van 20 huurwoningen.

Op deze locatie ligt klei die gebruikt wordt voor de versterking van de Ringdijk in de Beemster. Voordat de klei gebruikt kan worden voor deze versterking, moet de klei een bepaald vochtpercentage hebben. Deze wordt in het voorjaar en de zomer bereikt.

Locatie Rijperweg 114 Middenbeemster
De klei uit deelplan lll wordt daarom verplaatst naar een andere locatie waar de klei verder kan drogen. Als het benodigde vochtpercentage behaald is, brengt het Hoogheemraadschap de klei vervolgens naar de Ringdijk.