Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Kinderraad

Sinds 2012 is er een kinderraad bestaande uit leerlingen van de basisscholen in Beemster.

Deze afvaardiging wordt elk schooljaar via verkiezingen bij de (3) basisscholen gekozen. Per basisschool zijn er 2 afgevaardigden: 1 leerling uit groep 7 en 1 leerling uit groep 8.

De kinderraad komt vier keer per jaar bijeen met als doel om met elkaar te spreken over thema’s die onder de kinderen en/of op school leven.

De gemeentelijke organisatie ondersteunt de kinderraad.