Kinderraad

Sinds 13 februari 2012 is er een kinderraad. De kinderraad kan ideeën aandragen over wat er in Beemster veranderd of verbeterd kan worden voor de kinderen.

De kinderraad bestaat uit leerlingen van OBS De Blauwe Morgenster, OBS De Bloeiende Perelaar en  RK de Lourdesschool. Elke school wordt vertegenwoordigd door leerlingen, in totaal hebben 8 kinderen zitting in de raad.

De Kinderraad komt 6 keer per jaar bij elkaar om een voorstel voor de gemeenteraad voor te bereiden. Uiteindelijk presenteren de kinderen het voorstel aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat met het voorstel wordt een budget beschikbaar gesteld ter uitvoering van het plan.

De afgelopen 4  jaar zijn de volgende onderwerpen besproken; speelgelegenheid, verkeersveiligheid, sport en bewegen en pesten op school.