Kennisgeving vaststelling Beleidsnota Zonnepanelen in Beemster

De gemeente heeft als doelstelling om te komen tot meer duurzaam energieverbruik. Zonne-energie levert hier een bijdrage aan. Het plaatsen van zonnepanelen op een dak is als aan bepaalde criteria wordt voldaan vergunningsvrij. Ook kan met vergunning plaatsing van grondgebonden zonnepanelen in het bouwvlak volgens het bestemmingsplan zijn toegestaan. Daarnaast zijn specifiek voor agrarische bedrijven beleidsregels geformuleerd om grondgebonden zonnepanelen in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk te maken. De betreffende beleidsnota is door de raad vastgesteld op 9 juli jl.

De vastgestelde beleidsnota is in werking getreden als beleidsregel.

Ter inzage

De vastgestelde beleidsnota ligt van 12 augustus tot en met 23 september 2019 ter inzage op maandag van 16.00 – 19.00 uur in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster (openingstijden) en in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend (openingstijden). De vastgestelde beleidsnotitie is tevens digitaal te raadplegen op Overheid.nl of op deze website Beleidsnota Zonnepanelen in Beemster

Iedereen kan op verzoek tegen betaling van leges een afschrift krijgen van de beleidsnota.

De beleidsnota heeft op grond van de algemene Wet bestuursrecht de juridische status van beleidsregel en is daarom niet vatbaar voor bezwaar en beroep.