J.R.P.L. (Jos) Dings

Voornaam: 
Jos
Achternaam: 
Dings
Voorletters: 
J.R.P.L.
Functie: 
Wethouder
Afbeelding: 
Politieke partij: 
PvdA/GroenLinks
Nevenfuncties: 
Uit hoofde van wethouderschap: - Lid SPOORRAAD (onbezoldigd), - Lid algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland (onbezoldigd), - Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (onbezoldigd). Overige: - Zelfstandig juridisch adviseur - Vrijwilliger bezoekerscentrum Beemster (onbezoldigd) Financiële belangen in ondernemingen en organisaties: Geen