J.J.A.S. (Jan) Houtenbos

Voornaam: 
Jan
Achternaam: 
Houtenbos
Voorletters: 
J.J.A.S.
Functie: 
Wethouder ad interim
Afbeelding: 
Politieke partij: 
VVD
Nevenfuncties: 
Uit hoofde van wethouderschap: - Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (onbezoldigd) Overige - Directeur van Novamente BV - Trainer Haya van Somerenstichting - Vrijwilliger schapenverloskundige schaapskooi Rinnegom - Vrijwilliger verzorgingstehuis Oudtburgh te Bergen (NH) - Vrijwilliger buurtcomité Mosselaan Egmond aan den Hoef Financiële belangen in ondernemingen en organisaties: geen