Jan Houtenbos benoemd tot wethouder in Beemster

De gemeenteraad heeft op 13 mei de heer J.J.A.S. (Jan) Houtenbos benoemd tot wethouder voor de periode waarin wethouder Dick Butter met ziekteverlof is.
 
Wethouder Dick Butter heeft een medische ingreep ondergaan en zijn herstel zal naar verwachting langere tijd duren. Dit is aanleiding geweest voor de fractie VVD om een tijdelijke vervanger voor te dragen voor de wethouderpost in het college. Vanwege de coronamaatregelen vond de stemming dit keer op bijzondere wijze plaats, burgemeester Karen Heerschop en griffier Martien Timmerman gingen persoonlijk met een grote gele stembus langs bij alle raadsleden om de stemformulieren op te halen.  
 
Jan Houtenbos is lid van de VVD en actief geweest in de lokale politiek. Van 1990 tot 1998 was hij wethouder in de gemeente Egmond, van 2006 tot 2018 raadslid in de gemeente Bergen en van mei 2018 tot december 2019 wethouder in die gemeente. Jan Houtenbos is 64 jaar en woonachtig te Egmond aan den Hoef. Om daar te kunnen blijven wonen heeft de gemeenteraad hem (tijdelijk) ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste.
 
Jan Houtenbos wordt portefeuillehouder financiën, vastgoed en accommodatiebeleid, verkeer en vervoer, wonen, projectmatige woningbouw en gebiedsontwikkeling.

De volgende onderwerpen worden door andere leden van het college overgenomen:

  • Bestuurlijke Stuurgroep Fusie - Aagje Zeeman
  • Economische Zaken - Jos Dings
  • Toerisme & Recreatie, RvT VISIT Beemster - Karen Heerschop