HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEEMSTER BEDANKT IEDEREEN DIE EEN STEENTJE BIJDRAAGT IN DEZE MOEILIJKE TIJD!

Lees meer over het coronavirus in Purmerend en Beemster

Informatie voor ondernemers

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken.

Bekijk hier hoe u wel in contact kunt komen en zaken kunt regelen met de gemeente

Jaarstukken 2014 en Kadernota 2016-2019 naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders van Beemster heeft de jaarstukken 2014 en de Kadernota 2016-2019 aangeboden aan de gemeenteraad.

Met de jaarstukken 2014, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De programmarekening 2014 sluit met een nadelig saldo van € 570.124. Dit nadelige saldo bestaat voornamelijk uit incidentele lasten en is € 98.866 hoger dan in november aangekondigd. De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor een tweetal projecten een bedrag van € 138.850 toe te voegen aan de begroting van 2015 voor het afronden van nog lopende projecten.

Daarnaast heeft het college de kadernota over de jaren 2016 tot 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. In de kadernota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen en actuele risico’s voor de komende vier jaar. Ook doet het college voorstellen aan de gemeenteraad voor nieuw beleid en op welke wijze dit verwerkt kan worden in de begroting. Daarmee is de kadernota het document waarmee de gemeenteraad kaderstellende uitspraken doet voor de begroting. Op basis van die kaderstelling zal de begroting nader worden uitgewerkt.

Behandeling van de jaarstukken 2014 en de kadernota 2016-2019 vindt plaats op 9 juni 2015 in de raadscommissie. Uiteindelijke vaststelling van de jaarstukken vindt plaats in de raadsvergadering van 9 of 30 juni 2015.