Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Jaarstukken

Met de jaarstukken kijken we terug in het verleden, verantwoording afleggend over het gepasseerde. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

In het jaarverslag staat de programmaverantwoording met de bijbehorende paragrafen.  Het jaarverslag bevat onder andere de balans en toelichting, de programmarekening en toelichting en de bijlagen.

Bijlage: