Integrale veiligheidscontrole op industrieterreinen Middenbeemster

Op donderdag 14 november vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van bedrijventerreinen Bamestra en Insulinde in Middenbeemster. Hierbij is een groot aantal panden gecontroleerd. De resultaten van de controle zijn positief: bij de meeste panden zijn geen onrechtmatigheden gevonden. Bij één pand was sprake van energiefraude. De actie is een samenwerking van de gemeente met verschillende partners, zoals de Politie, Liander en de Omgevingsdienst IJmond.

Doel van de controle is om de situatie op het terrein in beeld te krijgen en eventuele onrechtmatige activiteiten (ondermijning) tegen te gaan. Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden.

Illegale activiteiten

Er is gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op illegale activiteiten, zoals illegale bewoning, autocriminaliteit, milieudelicten of drugsdelicten. Tegelijkertijd was het voor de bedrijven ook een mogelijkheid om vragen te stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf. De resultaten van de integrale controle zijn positief. Bij de meeste panden zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Bij één pand van sprake van energiefraude.

Integrale aanpak

Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De partijen willen samen komen tot een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Met deze gezamenlijke aanpak worden mogelijke illegale activiteiten op het bedrijventerreinen teruggedrongen. Daarmee worden bedrijventerreinen veiliger en economisch aantrekkelijker. Er zijn en worden meer van dit soort controles uitgevoerd in de hele regio.

Melden

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook bij de gemeente kunt u vermoedens of signalen melden van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt niet. Mail daarvoor naar fraudemeldpunt@purmerend.nl