Inspraak beleidsnota Zonnepanelen in Beemster

De gemeente heeft als doelstelling om te komen tot meer duurzaam energieverbruik. Zonne-energie levert hier een bijdrage aan. Het plaatsen van zonnepanelen op een dak is als aan bepaalde criteria wordt voldaan vergunningsvrij. Ook kan vergunningsplichtige plaatsing van grondgebonden zonnepanelen in het bouwvlak volgens het bestemmingsplan zijn toegestaan. Specifiek voor agrarische bedrijven zijn beleidsregels geformuleerd om grondgebonden zonnepanelen in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk te maken.

Het ontwerp van de beleidsnota ‘Zonnepanelen in Beemster’ ligt vanaf 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 ter inzage van maandag van 16.00 tot 19.00 uur en woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het ontwerpbeleidsplan kunt u ook hier lezen Per 1 januari 2019 is het gemeentehuis alleen op maandagen van 16.00 tot 19.00 uur geopend.

Van 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 worden ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om op het ontwerp in te spreken. Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. Voor  een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het Ruimtelijk Domein, tel. (0299)452452. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.

Van de inspraak zal een eindverslag worden gemaakt. De inspraak zal meegenomen worden in de belangenafweging bij de besluitvorming over vaststelling van de beleidsnota.