Inschrijven aanbesteding Wmo/ AWBZ nieuwe aanbieders

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ. Er heeft al een ronde van bestuurlijk aanbesteden voor de functie begeleiding plaatsgevonden. Deze ronde heeft voor de regio Zaanstreek-Waterland contracten met 44 zorgaanbieders opgeleverd. Bent u een zorgaanbieder en wilt ook diensten leveren op het gebied van huishoudelijke hulp en begeleiding en dagbesteding? Dan kunt u zich nog aanmelden voor de aanbestedingsprocedure.

Aanbestedingsprocedure

De decentralisatie van begeleiding en dagbesteding biedt kansen om op lokaal niveau deze ondersteuning dichterbij de burger te organiseren. De regio Zaanstreek-Waterland heeft voor de inkoop van maatwerkvoorzieningen een procedure van bestuurlijk aanbesteden. Dit is een methodiek die is gericht op het sluiten van langdurige en flexibele contracten. Hierbij wordt naast inhoudelijke afspraken ook de overlegstructuur vastgelegd waarbinnen aangesloten partijen voortdurend kunnen onderhandelen over die inhoudelijke afspraken.

Deze procedure is van toepassing op de sectoren waarin in de huidige AWBZ-systematiek en huidige Wmo sprake is van begeleiding en hulp bij het huishouden. Dit betekent dat deze procedure zich richt op de volgende sectoren:

  • Gehandicaptenzorg
  • Verpleging en verzorging, thuiszorg en huishoudelijke hulp
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Overige sectoren waar mensen met een beperking ondersteuning krijgen (revalidatie, verslavingszorg)

Wilt u ook diensten aanbieden in de regio Zaanstreek-Waterland?

Als u als aanbieder in de regio Zaanstreek-Waterland aan de slag wil, zal een overeenkomst op basis van tarieven met u worden afgesloten als u voldoet aan de door ons gestelde eisen in de basis- en deelovereenkomst. De negen gemeenten van Zaanstreek-Waterland zijn: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang en vormen samen een congruente regio met ruim 320.000 inwoners. De AWBZ-zorg van jongeren tot 18 jaar gaat per 1 januari 2015 over naar de Jeugdwet en valt derhalve buiten de reikwijdte van dit inkooptraject. Via deze weg nodigen wij u uit tot deelname aan deze procedure. U kunt zich aanmelden via onderstaande link:

https://login.commerce-hub.com/index.cfm?fuseAction=__requestBook.description&_kid=792E04C3-12989

Overeenkomst voor geleverde zorg

De basisovereenkomst heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De deelovereenkomst voor 2 jaar met tweemaal een optie verlenging van 1 jaar. De tarieven hebben echter een geldigheidsduur van 6 maanden (op zich van een jaar maar we gaan na herindicatie van de huidige clienten over op arrangementen waarin de tarieven worden verwerkt). Dit heeft te maken met het feit dat naast een transitie ook een transformatie gaat plaatsvinden. De zorg zal op een andere manier vorm (moeten) krijgen om zorg beschikbaar te houden voor diegene die dat het hardst nodig hebben.