HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEEMSTER BEDANKT IEDEREEN DIE EEN STEENTJE BIJDRAAGT IN DEZE MOEILIJKE TIJD!

Lees meer over het coronavirus in Purmerend en Beemster

Informatie voor ondernemers

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken.

Bekijk hier hoe u wel in contact kunt komen en zaken kunt regelen met de gemeente

Inrichting groenstrook Westerhem Middenbeemster

Keuzemogelijkheid inrichting groen voor bewoners Westerhem 81 tot en met 127 in Middenbeemster. Bewoners van Westerhem 81 tot en met 127 kunnen hun voorkeur uitspreken over de inrichting van het openbaar groen achter hun woning.

De huidige groenstrook achter de woningen van Westerhem is een scheiding tussen bebouwd gebied en landelijk gebied, een zogenaamde ‘dorpsrand’. Volgens de Omgevingsnota van de gemeente Beemster moeten deze randen aan bepaalde eisen voldoen. Eén van die eisen is uniformiteit in kleur en uitstraling. Op dit moment is er een grote diversiteit aan beplanting, zijn er klachten over het onderhoud en heeft een aantal bewoners zelf beplanting en andere zaken aangebracht.

Om tegemoet te komen aan de klachten en de dorpsrand op een goede wijze in te richten, is gekeken naar de mogelijkheden en is een eerste tekening gemaakt, een zogenaamd schetsontwerp. Uitgangspunt hierbij is een mooie, eenduidige groenstrook die goed te onderhouden is.

Keuzemogelijkheid aangeven

Tijdens de bewonersavond op 20 mei is het ontwerp getoond. Aan de bewoners zijn de keuzemogelijkheden voorgelegd over de inrichting en de beplanting. Als u niet bij de bewonersavond aanwezig bent geweest, maar wel uw keuze door wilt geven, dan kunt u dat via onderstaande link alsnog doen tot 3 juni 2015.

U kunt hier het keuzeformulier invullen.