Inloopmiddag Plan De Keyser

In 2009 is voor het zuidoostelijke kwadrant van Middenbeemster ten behoeve van woningbouw het bestemmingsplan ‘Vierde Kwadrant’ vastgesteld. In dit bestemmingsplan is voor het plangebied de uit te werken bestemming ‘Woongebied-U’ opgenomen. Voordat met de bouw van de woningen in dit plangebied (Plan De Keyser) kan worden begonnen, moeten er eerst uitwerkingsplannen worden opgesteld.

Ter voorbereiding van deze uitwerkingsplannen organiseren wij op maandag 14 april 2014, van 17.00 tot 19.30 uur, in woonzorgcentrum Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN te Middenbeemster een openbare inloopmiddag voor plan De Keyser in Middenbeemster.

Tijdens deze inloopmiddag kunt u kennis nemen van het plangebied en de regels die voor de eerste fase van De Keyser zijn gesteld. Deze eerste fase is in twee delen verdeeld. Voor fase 1A wordt een meer uitgewerkte tekening getoond. Voor fase 1B zijn op de tekening alleen de hoofdwegen, hoofdwaterlopen, groen en woongebieden aangegeven.

Er worden geen tekeningen en/of plattegronden van de woningen getoond. Deze zijn nog niet beschikbaar.

Tijdens deze inloopsessie kunt u uw eventuele inspraakreactie kenbaar maken. Hiervoor zijn formulieren aanwezig.

U kunt uw inspraakreactie ook tot uiterlijk 22 april 2014 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG  Middenbeemster, of via een mail aan wonen@beemster.net onder vermelding van ‘inspraakreactie De Keyser’.