Inkomensgrenzen per maand (1 juli 2018)

 

Onderstaande bedragen zijn netto en exclusief vakantietoeslag 110% 120%
Voor personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd    
Alleenstaande €1.082 €1.217
Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger dan 18 jaar €1.082 €1.217
Gehuwd of samenwonend €1.488 €1.623
     
Voor pensioengerechtigden    
Alleenstaande €1.201 €1.336
Alleenstaande ouder/verzorger met kinderen jonger dan 18 jaar €1.201 €1.336
Gehuwd of samenwonend €1.592 €1.727
     
Bij verblijf in een zorginstelling    
Alleenstaande (incl. verh. zorg zerz.premie) €469 €604
Echtpaar of samenwonend €683 €818
     
Personen tussen 18 en 21 jaar    
Alleenstaande €369 €504
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar €603 €738
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar €1.045 €1.180
     
Personen tussen 18 - 21 jaar met kind(eren)    
Alleenstaande ouder €369 €504
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar €873 €1.008
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar €1.316 €1.451
     
Kostendelersnorm: als u met meerdere volwassenen in een woning woont    
Tweepersoonshuishouden €811 €947
Driepersoonshuishouden €721 €857
Vierpersoonshuishouden €676 €811
Vijfpersoonshuishouden €649 €784

 

Vermogen

Met vermogen bedoelen we de totale waarde van bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor, het (spaar-)geld op bank- of spaarrekening(en) van u en (indien van toepassing) uw partner en uw minderjarige kinderen waarvoor u zorg draagt.

Ook een eigen woning in Nederland of in het buitenland is vermogen. De waarde van de woning mag u verminderen met het restant van de hypotheek. Uw vermogen telt mee bij de beoordeling van uw aanvraag, maar een deel van het vermogen telt de gemeente niet mee. Dit heet het vrij te laten vermogen. Ieder jaar wordt het vrij te laten vermogen aangepast.

Voor 2018 gelden de volgende bedragen:

Alleenstaande ouder / gehuwden € 12.040

Alleenstaande € 6.020

Lees verder over de Meerdoen regelingen