Inkomensgrenzen per maand

Normen per 1 januari 2019  (ex. vakantietoeslag) 100% 120%
Personen tussen de 18 en 21 jaar    
Alleenstaande € 241 € 519
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 481 € 759
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 936 € 1.215
Personen tussen de 18 en 21 jaar met kind(eren)     
Alleenstaande ouder € 421 € 519
Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar € 759 € 1.038
Gehuwd of samenwonend, één persoon ouder dan 21 jaar € 1.215 € 1.493
Personen tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd    
Alleenstaande € 974 € 1.253
Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger
dan 18 jaar
€ 974 € 1.253
Gehuwd of samenwonend € 1.392 € 1.670
Personen met de pensioengerechtigde leeftijd    
Alleenstaande € 1.090 € 1.369
Alleenstaande ouder/verzorger, met kinderen jonger dan 18 jaar € 1.090 € 1.369
Gehuwd of samenwonend € 1.485 € 1.764
Bij verblijf in een zorginstelling    
Alleenstaande (incl verh. zorg verz. premie) € 343 € 622
Echtpaar of samenwonend € 555 € 833
Kostendelersnorm    
Tweepersoonshuishouden € 696 € 974
Driepersoonshuishouden € 603 € 881
Vierpersoonshuishouden € 557 € 835
Vijfpersoonshuishouden € 529 € 807

Vermogen

Met vermogen bedoelen we de totale waarde van bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor, het (spaar-)geld op bank- of spaarrekening(en) van u en (indien van toepassing) uw partner en uw minderjarige kinderen waarvoor u zorg draagt.

Ook een eigen woning in Nederland of in het buitenland is vermogen. De waarde van de woning mag u verminderen met het restant van de hypotheek. Uw vermogen telt mee bij de beoordeling van uw aanvraag, maar een deel van het vermogen telt de gemeente niet mee. Dit heet het vrij te laten vermogen. Ieder jaar wordt het vrij te laten vermogen aangepast.

Voor 2019 gelden de volgende bedragen:

Alleenstaande ouder / gehuwden € 12.240

Alleenstaande € 6.120

De vermogensvrijlating bij een eigen woning € 51.600

Lees verder over de Meerdoen regelingen