HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEEMSTER BEDANKT IEDEREEN DIE EEN STEENTJE BIJDRAAGT IN DEZE MOEILIJKE TIJD!

Lees meer over het coronavirus in Purmerend en Beemster

Informatie voor ondernemers

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken.

Bekijk hier hoe u wel in contact kunt komen en zaken kunt regelen met de gemeente

Impressie 12 maart Middenbeemster

 

Waarom Beemster gaat fuseren met Purmerend

Inleiding

De gemeenteraad van Beemster heeft op 9 januari 2018 het besluit genomen om toe te werken naar een fusie met de gemeente Purmerend.  Beemster is te klein om alle taken nog goed te kunnen uitvoeren en bovendien zijn er financiële problemen ontstaan. Het college van B&W, bestaande uit Burgemeester Joyce van Beek, wethouder Aagje Zeeman, wethouder Dick Butter en gemeentesecretaris Leny van Duivenvoorde, voerden vervolgens informatiegesprekken met de inwoners uit alle kernen. Wat leeft er onder de bevolking? Na deze informatieronde volgen er in mei/ juni bijeenkomsten waarin inwoners kunnen aangeven welke zaken in de onderhandelingen met Purmerend meegenomen moeten worden. Eind mei zal ook, zo verwacht men, Purmerend een positief besluit nemen. Vervolgens maken Beemster en Purmerend een ontwerp van de nieuwe gemeente en kan de omgeving daarop reageren. Uiteindelijk besluiten de Tweede en de Eerste Kamer over de fusie. Het proces zal al met al drie jaar duren.

Op maandag 12 maart waren Middenbeemsterlingen en het college in De Keyserin voor de vierde, en een na laatste, bijeenkomst.

Aanwezigen: inwoners, ondernemers, raadsleden, college  (zonder Leny van Duivenvoorde), medewerkers van de gemeente Beemster, media en medewerkers Stichting Dialoog. U treft hierbij een impressie van de avond. Er komt een apart overzicht van vragen en antwoorden beschikbaar.

Gaat het er weer beter uitzien?

Van frustratie en ongenoegen naar gezamenlijk gedragen besluit

Vragenrondje
Nog voordat vragen door het publiek gesteld konden worden, stroomde de zaal vol met kinderen van alle leeftijden van vier zangkoren. Hun dirigent en pianiste begeleidde ze in hun lied over gelukkig zijn wanneer je zingt of sport, als protest tegen de korting op de culturele sector. ‘Als mensen niet gelukkig zijn, kosten ze geld,’ aldus hun woordvoerder. ‘Als er geen muziek meer in de Beemster zit, gaat de ruggengraat uit onze gemeenschap.’ Burgemeester Van Beek zei dat de op handen zijnde subsidievermindering haar ook aan het hart ging. ‘Maar we moeten de tering naar de nering zetten, daar spreken we onder andere vanavond over.’ Daar nam Olguita Oudendijk het weer over en leidde het gesprek.

Snijden in cultuur
Voor 2018 moet 100.000 euro worden gevonden en dat is niet eenvoudig,’ verduidelijkte de burgemeester. Maatregelen die genomen moeten worden doen iedereen pijn, ook het college. Maar de Beemster moet weer vitaal worden, dat heeft prioriteit. De vertegenwoordiger van het muzikale protest: ‘We gaan samen met Purmerend en dan kun je beter cultuur behouden dan nu weghalen en hopen dat er straks weer subsidies komen. De keuze had niet op cultuur moeten vallen, dat bindt ons namelijk. Er had naar slimmere oplossingen gezocht moeten worden.’ En: ‘Ik ben bang dat de cohesie verloren gaat.’ Aagje Zeeman stelde dat de sociale cohesie en het verenigingsleven waarschijnlijk niet zo snel verloren gaan. ‘Wat binnen de dijken is, blijft binnen de dijken. Vrijwilligerswerk doe je voor elkaar, dat wordt door u gedragen zoals u net liet zien met dat geweldige lied.’

Vastgoed als melkkoe?

‘Waarom wordt het geld niet gezocht in de vastgoedsector,’ vroeg een inwoonster, ‘daar zit heel veel geld. Met visie en beleid hoeft cultuur niet de dupe te zijn.’ Van Beek legde uit dat ook in vastgoed wordt gesneden. Het is niet of-of, maar en-en. De te nemen maatregelen gaan over de volle breedte, het wordt gevoeld door de hele gemeenschap.’ Butter vulde aan dat aan gemeentelijk vastgoed verkopen vele haken en ogen zit. ‘Zo simpel is dat niet.’

Fusiebesluit van emotionele en democratische kanten

‘Het hele besluit is emotieloos genomen, dat is wat mij stoort,’ aldus de veehouder die trouw elke bijeenkomst zijn tractor voor de ingang parkeerde met daaraan een plastic koe en protesttekst. De burgemeester, vol verve: ‘Ik ga niet huilen met de wolven. Ik héb een verantwoordelijkheid en die neem ik volledig!’  

Iemand vroeg zich af of er goed is nagedacht over de fusie, onder andere of het fusiebesluit niet beter inzet van de verkiezingen was gemaakt. Van Beek: ’Dat veronderstelt dat we een keuze hadden en die hadden we niet.’ Zeeman vulde daarop aan dat Beemster een kleine gemeente is in de regio Waterland en hetzelfde werk moet worden geleverd als bijvoorbeeld door de gemeente Amsterdam, die veel meer mensen en inkomsten hebben. ‘Dus zelfs als we geen financiële problemen hadden gehad, hadden we uiteindelijk moeten fuseren. Belastingen gaan omhoog, subsidies naar beneden. Dat is voor niemand leuk, maar net als de huishoudknip thuis moet het ook bij de gemeente kloppen.’  
‘Kunnen we na de gemeenteraadsverkiezingen dit fusiebesluit herroepen?’ was een vraag. De burgemeester zei dat op correcte wijze is gekozen: ‘U stemde vier jaar geleden voor deze raad en deze raad heeft democratisch gekozen. Ook na de verkiezingen blijft dit besluit staan, want de provincie vindt dat het moet. Het college was unaniem voor het besluit, al heeft vanwege ziekte één wethouder niet kunnen tekenen. De raad stemde bij meerderheid voor de fusie. De stemming is gelopen conform de Nederlandse democratie.

Hoogte tekorten
‘In 2014 hadden we een reservepot van negen miljoen. Hoe is het mogelijk dat je nu dan niets meer hebt?’ vroeg een inwoonster. ‘Bij de vrijwilligers van de cultuursector haal je gewoon een ton weg. Dat irriteert mij buitengewoon. Het is gewoon een verkeerd besluit geweest.’
Dick Butter lichtte toe, op de vraag hoe groot de tekorten zijn en hoeveel er nog te gaan is, dat de algemene reserve 1,5 miljoen is, dat is de buffer. Maar er werd stelselmatig meer uitgegeven dan binnenkwam. ‘U krijgt zo spoedig mogelijk een overzicht van onze inkomsten en uitgaven en hoe de problemen zijn ontstaan.’

Vooruit
‘Wat gaat het ons brengen?’ Op die vraag schetste Butter de situatie van Graft-De Rijp en Schermer toen zij gingen fuseren met Alkmaar. ‘Daar was aanvankelijk dezelfde weerstand als hier. Maar na een dikke twee jaar zijn de financiële middelen een stuk gezonder waardoor bijvoorbeeld de OZB verlaagd kon worden.’

Butter vertelde dat hopelijk vijf tot zeven leden uit de Beemster te zijner tijd toetreden in de nieuwe gemeenteraad. ‘Hopelijk ook wethouders vanuit hier in het college van die grote nieuwe gemeente,’ vulde Zeeman hem aan. ‘De meerwaarde is dat ze complementair aan elkaar zijn. En hoe de nieuwe gemeente precies gaat heten, hoewel Purmerend voor de hand ligt, is nog niet honderd procent zeker.’
Een toehoorder vatte de sfeer van de avond tot slot treffend samen: ‘Als we eerder de samenwerking zoeken dan de strijd kunnen we ons samen sterk maken.’ Ondanks de aanvankelijke frustratie en het ongenoegen die op tafel moesten komen, gaf dit blijk van een vooruitstrevende blik en houding. Zoals de gespreksleidster afsloot: ‘Het moet er weer beter uit gaan zien.’

Verslaglegging Linda Fontijn, Stichting Dialoog