Iemand psychische hulp nodig? Meld het bij Meldpunt zorgelijke situatie

Feestdagen zijn door Corona voor sommigen extra zwaar. Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. De Wvggz maakt dat iedereen die zich echt zorgen over de geestelijke gezondheid van iemand maakt, dit kan melden. De gemeenten Purmerend en Beemster hebben het aannemen van deze meldingen sinds juli 2020 in eigen hand. Het aantal meldingen stijgt elk jaar rondom de feestdagen. Omdat de feestdagen dit jaar door Corona voor sommige mensen nog lastiger zijn door te komen dan anders, wordt extra aandacht besteed aan het Meldpunt zorgelijke situatie.

Corona maakt de feestdagen voor sommige mensen nog onplezieriger

‘Rondom de feestdagen komen er extra meldingen binnen, dat weten wij van voorgaande jaren,’ aldus wethouder Gezondheidszorg van de gemeente Beemster, Jos Dings. ‘De feestdagen in combinatie met Corona zal het voor sommige mensen nog lastiger maken. Wij verwachten dat het aantal meldingen deze periode zal stijgen. Met deze extra communicatie dragen wij eraan bij dat mensen komende periode extra naar elkaar omkijken en dat het voor iedereen duidelijk is dát zij een melding kunnen maken over iemand waarvan zij denken dat hij/zij psychische hulp nodig heeft.‘

Eén vast aanspreekpunt voor zorg

De Wvggz ging in op 1 januari 2020. Het eerste half jaar was dit door de gemeenten Purmerend en Beemster uitbesteed aan de GGD Zaanstreek Waterland zodat de besluitvorming binnen de gemeenten zorgvuldig kon worden afgerond. Wij hebben het Meldpunt zorgelijke situatie nu in eigen beheer en dat heeft veel voordelen:

  • Eén vast aanspreekpunt voor zorg(en) voor de inwoners van Purmerend en Beemster, het WMO-loket;
  • De mensen waarover de meldingen gaan, zijn vaak al in beeld, onze medewerkers weten wat er speelt. En wat de mogelijkheden voor vrijwillige zorg (nog) zijn;
  • Bij nieuwe aanmeldingen waarbij verplichte zorg niet van toepassing is, kan preventieve zorg worden aangeboden om verslechtering te voorkomen;
  • De medewerkers van de gemeenten zijn hier goed op toegerust, binnen het team werken mensen met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg.

Meldpunt Zorgelijke Situatie gemeenten Purmerend en Beemster

Bij acuut (psychisch) gevaar is 112 altijd het meldpunt. Is er geen acuut gevaar, maar is er een vermoeden dat de persoon om wie het gaat psychische hulp nodig heeft? Dan helpt het Meldpunt zorgelijke situatie van de gemeenten Purmerend en Beemster verder: 0299-45 25 55 of zorgmelding@purmerend.nl