Identiteitsbewijs bij verkiezingen

Verkiezingen Provinciale Staten

Geldige identiteitsdocumenten zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland.

Kiezers die naast de Nederlandse nationaliteit nog een nationaliteit hebben, kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land. Of met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn (geldig tot 21 maart 2014).

Waterschapsverkiezingen

Geldige identiteitsdocumenten zijn:

  • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland
  • paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen uit alle EU-lidstaten en uit IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • paspoorten en identiteitskaarten uit Zwitserland
  • paspoorten uit overige landen mits in combinatie met een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland

Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn (geldig tot 21 maart 2014).