A.J.M. (Joyce) van Beek

Voornaam: 
Joyce
Achternaam: 
van Beek
Voorletters: 
A.J.M.
Functie: 
Burgemeester
Voorzitter gemeenteraad
Locatie: 
Gemeentehuis Beemster
Afbeelding: 
Nevenfuncties: 
Uit hoofde van burgemeesterschap: - Lid algemeen bestuur GHOR Zaanstreek-Waterland (onbezoldigd).- Lid algemeen bestuur ISW (onbezoldigd). - Lid bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (onbezoldigd). Overige: Beschermvrouw Beemsters Fanfare - Beschermvrouw IJsclub Bamestra, Lid Stuurgroep Stichting Voedsel Verbindt