Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Historisch besluit fusie Beemster en Purmerend

Op 1 januari 2022 willen de gemeenten Beemster en Purmerend fuseren. Hiervoor doorlopen beide gemeenten een formeel, wettelijk herindelingsproces. In dit proces is weer een belangrijke stap gezet. Op 27 februari 2020 hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend het herindelingsadvies vastgesteld.

Het besluit van de gemeenteraden is historisch te noemen. Met de vaststelling van het herindelingsadvies zit het besluitvormingsproces voor de beide gemeenteraden erop. Om het bijzondere moment te markeren, hebben burgemeesters Joyce van Beek van de gemeente Beemster en Don Bijl van de gemeente Purmerend op 28 februari een kunstwerk overhandigd aan de beide gemeenteraden. In dit werk van kunstenaar Eugene Wijffels, gemaakt door een staalbedrijf uit Purmerend staat de koe symbool voor de herindeling. Beemster en Purmerend zijn historisch aan elkaar verbonden. Van oudsher worden de producten uit de Beemster verhandeld in Purmerend. De Koemarkt is de plek waar de koeien van hand wisselden. Het beeld op de huidige Koemarkt herinnert daaraan. De titel van het herindelingsadvies is daarom ook 'Droogmakerij en marktstad bundelen de krachten'. Het kunstwerk krijgt vanaf 6 maart een plaats in het stadhuis in Purmerend.

Beide gemeenten werken enthousiast en met vertrouwen verder aan onze nieuwe gemeente.