Is het zinvol een bezwaarprocedure te starten?

Twijfelt u of het zinvol is om een bezwaarprocedure te starten?

Hiervoor heeft de Nationale Ombudsman een aantal aandachtspunten en vragen op een rijtje gezet die u hierbij kunnen helpen:

 • Neem contact op met de gemeente om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.
 • Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent?
  Of heeft u behoefte aan toelichting?
 • Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
 • Heeft u zich op een of andere manier gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan?
  Zo ja, wat wilt u met die onvrede doen?
 • Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet?
  Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
 • Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
 • Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken?
  Wat verwacht u van de gemeente?
 • Weet u of u met een bezwaar dit doel ook kunt bereiken?