Het openbaar vervoer staat niet stil

Of de bus nu bij uw dagelijkse rit naar het werk hoort, of u slechts eens per jaar de OV-chipkaart gebruikt; het openbaar vervoer is belangrijk voor iedereen. Ontwikkelingen als de Noord-Zuidlijn en bewustwording van duurzamer reizen zorgen voor veranderingen binnen het ov. Bovendien loopt binnenkort het huidige contract voor het openbaar busvervoer binnen Zaanstreek en Waterland af. Hierop besloten de gemeenteraden van Purmerend en Beemster om beide een motie in te dienen om inspraak voor bewoners te organiseren en dit mee te geven aan de Vervoerregio Amsterdam. Zo kunnen zij een goed beeld vormen van de wensen voor het nieuwe contract, ook wel de ‘busconcessie’ genoemd, dat vanaf 2022 in zal gaan.

 

De wensen van Purmerenders en Beemsterlingen zijn vervolgens bijeengebracht via een online enquête en een inspraakavond. Ruim 50 mensen maakten gebruik van de gelegenheid om hun zorgen en wensen te uiten over het busvervoer van de toekomst. Zo ook Chris Jansen, betrokken inwoner van Purmerend en veelvuldig busgebruiker. Wij spraken hem over zijn ervaring tijdens deze avond.

 

Van wijk naar wijk

 “Mijn interesse in het openbaar vervoer in de gemeente begon eigenlijk toen ik een aantal jaar geleden mijn auto wegdeed”, begint Chris. “Met de jaren bleek het steeds moeilijker om vrienden en familie binnen onze eigen stad te bezoeken door de slechte verbinding tussen de wijken. Nu ben ik zelf prima ter been, maar als oudere of als iemand met een lichamelijke beperking lijkt mij dit enorm belemmerend. Ook zag ik de buslijnen richting Amsterdam CS steeds verminderen of zelfs verdwijnen. Dus toen ik de oproep voor de inspraakavond over de nieuwe busconcessie voorbij zag komen dacht ik: ‘Ik kan wel steeds blijven mopperen, of ik kan mijn steentje bijdragen en meedenken aan een oplossing.’ Zodoende besloot ik mee te doen.”

 

Stem laten horen

Chris vervolgt: “De avond zelf was goed georganiseerd. Er waren buschauffeurs, Beemsterlingen en Purmerenders en leden van het bestuur van de Vervoerregio aanwezig; een gemengd gezelschap. Hierdoor kregen alle lagen een kans om hun mening te delen. Bovendien waren de tafels ingericht per wijk en werden de discussies geleid door regioraadsleden, zodat er een goed beeld ontstond van verschillende wensen. Zo’n avond geeft toch voldoening, je hebt het gevoel dat je stem kunt laten horen.”

 

Betrokken gebleven

Chris heeft na de inspraakavond niet stilgezeten en bezoekt fractie- en raadsvergaderingen om de ontwikkelingen rondom het openbaar vervoer op de voet te volgen. Wat hij hoopt te zien bij de nieuwe concessie? “Met stip een betere verbinding binnen de kernen, voor zowel Beemster als Purmerend. Voor de stad het liefste een ringlijn, zodat mensen van elke wijk naar elke wijk kunnen. Dit was eigenlijk de hoofdconclusie van de inspraakavond. En laat die verbinding met Amsterdam CS niet verdwijnen; het Centraal Station is dé opstap naar de rest van Nederland.”

 

Aanbevelingen

Op basis van zorgen en wensen die via de online enquête en inspraakavond naar voren zijn gekomen, zijn een aantal aanbevelingen gemaakt voor Purmerend en Beemster. Die zijn inmiddels aan de Vervoerregio aangeboden en worden meegenomen in de aanbesteding voor de nieuwe busconcessie.

 

Een visuele representatie van de inspraakavond, gemaakt door Anabella Meijer.