Herstelwerkzaamheden en nieuw asfalt Noorderpad

In de periode van 10 oktober t/m 4 november 2016 wordt het Noorderpad tussen de Purmerenderweg en de Rijksweg A7 van nieuw asfalt voorzien. Bewoners van het betreffende weggedeelte worden voor uitvoering van de werkzaamheden nog nader geïnformeerd.

De bovenstaande planning is afhankelijk van de weersomstandigheden, vooral bij het asfalteren. De werkzaamheden worden op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur uitgevoerd. Voor de werkzaamheden wordt aan de Purmerenderweg een keet geplaatst door de aannemer. Dit weggedeelte is doodlopend. Vanwege bereikbaarheid en calamiteiten wordt om die reden de calamiteitenontsluiting richting de Notarisappelstraat opengesteld tijdens de werkzaamheden.

Om de aanvang van de werkzaamheden zo min mogelijk te vertragen en ter voorkoming van eventuele schade wordt omwonenden verzocht gedurende bovenvermelde periode geen auto’s nabij de uit te voeren werkzaamheden te parkeren en eventueel geparkeerde auto’s voor de aanvang van de werkzaamheden te verwijderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Ooms  uit Avenhorn. Door de aannemer probeert de overlast voor de omgeving te beperken.