Herontwikkeling gemeentehuis opnieuw tegen het licht

Door de ambtelijke samenwerking met Purmerend werken de meeste ambtenaren vanuit het stadhuis in Purmerend. Slechts een klein aantal werkt, net als het bestuur (college en raad), nog vanuit het Beemster gemeentehuis. Een deel van het gemeentehuis staat al een poos leeg. Een aanbesteding voor herontwikkeling leverde niets op en de gemeente denkt na over een oplossing.

De afgelopen periode zocht de gemeente één partij of een combinatie van partijen voor de aankoop en herontwikkeling van het gemeentehuis. Hoewel verschillende partijen interesse toonden, kwamen concrete plannen niet op tafel en trokken partijen zich terug. Het aanvankelijke uitgangspunt was om het gemeentehuis, na verkoop, op te splitsen in twee delen. Hierbij zou de huidige oostvleugel voor een periode van vijf  jaar, met een optie van nog eens 5 jaar, terug gehuurd worden voor huisvesting van het gemeentebestuur en ambtenaren. De functie van gemeentehuis en trouwlocatie zou daarmee worden behouden. Voor het resterende gebouw (westvleugel) werd gedacht aan herontwikkeling tot woon-, kantoor-, óf zorgeenheden. Of een combinatie hiervan.

Heroriëntatie
Nu de aanbesteding niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, houdt de gemeente de opties opnieuw tegen het licht en neemt het de regie in eigen hand. Met hulp van de expertise van de Beemster Compagnie en het eigen Team Vastgoed wordt de komende periode bekeken hoe de herontwikkeling van het gemeentehuis verder ter hand wordt genomen.