Herinrichting en vervangen riolering Dirk Dekkerstraat

Met onderstaande bewonersbrief hebben wij betrokken bewoners geïnformeerd:

Beste bewoner,

Hierbij sturen wij u het definitief ontwerp voor de herinrichting en het vervangen van de riolering in de Dirk Dekkerstraat en Henrik Wagemakerstraat. Bij het ontwerp vindt u een ontwerpverantwoording.pdf. De verantwoording geeft antwoord op de vragen en wensen van de bewoners, die gesteld zijn op de bewonersavond naar aanleiding van het voorlopig ontwerp.

De overige vragen die wij hebben ontvangen uit de buurt, hebben wij beantwoord in het document: Meest gestelde vragen en antwoorden.

Vervolg

Met het definitieve ontwerp gaat de gemeente de uitvoering van de werkzaamheden voorbereiden. Voordat de werkzaamheden starten in het najaar wordt u opnieuw geïnformeerd.  

Op www.beemster.net/dirk-dekkerstraat kunt u zowel de ontwerptekening als de andere documenten terugvinden. Digitaal kunt u de tekening vergroten en op detail bekijken.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact met het projectteam opnemen via dirkdekkerstraatbeemster@beemster.net. Voor algemene vragen is de omgevingsmanager van de gemeente bereikbaar via telefoonnummer (0299) 452 452.