Herindelingsadvies Purmerend en Beemster vastgesteld

Op 1 januari 2022 willen de gemeenten Beemster en Purmerend fuseren. Hiervoor doorlopen beide gemeenten een formeel, wettelijk herindelingsproces. In dit proces is weer een belangrijke stap gezet. Op 27 februari 2020 hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend het herindelingsadvies vastgesteld.

Het besluit van de gemeenteraden is historisch te noemen. Dit herindelingsadvies is een vervolg op het herindelingsontwerp dat op 26 september 2019 door de beide gemeenteraden is vastgesteld. Het herindelingsadvies is het gezamenlijk plan voor de herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend. De voorloper van het herindelingsadvies was het herindelingsontwerp. Op het herindelingsontwerp zijn 13 zienswijzen ingediend. Een verslag van de behandeling van deze zienswijzen is opgenomen in de reactienota. Deze is als bijlage toegevoegd aan het herindelingsontwerp; dat nu het herindelingsadvies heet.

Met de vaststelling van het herindelingsadvies zit het besluitvormingsproces voor de beide gemeenteraden erop. Het herindelingsadvies wordt doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Indien het voorstel positief wordt beoordeeld, wordt een voorstel voor een herindelingswet opgesteld dat het reguliere wetgevingstraject volgt. Als het parlement het wetsvoorstel aanneemt, wordt het bekrachtigd door de Koning en wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad. Met deze wet is de herindeling een feit.

De gemeenten gaan nu aan de slag met het zogenaamde ‘operationele traject’, de harmonisatie. De harmonisatie gaat over het integreren van beleid, verordeningen en financiën. Dit is de uitwerkingsfase van de herindeling. In deze fase werken de gemeenten nauw samen.
 
De beide burgemeesters kijken tevreden terug op het proces. Burgemeester Bijl ziet de samenwerking tussen colleges en raden groeien. “We zijn tot aan de fusiedatum twee autonome gemeenten maar het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn over belangrijke zaken die nu spelen in onze gemeenten en invloed hebben op de nieuwe gemeente. Dit lukt en daar kunnen we trots op zijn. Daarnaast werken we de komende tijd aan het versterken van de maatschappelijke verbinding tussen de twee gemeenten.” Burgemeester Joyce van Beek ziet ook dat op alle fronten wordt gewerkt aan een nieuwe, krachtige gemeente. “De gemeenteraden hebben besloten tot de bestuurlijke fusie vanuit het belang van beide gemeenten. De nu gevormde schaal past bij de opgaven waar gemeenten voor staan en in de toekomst voor komen te staan. De gemeenteraden hechten aan behoud van de identiteit van haar wijken, kernen en dorpen, de som der delen is bij deze fusie groter dan twee en dat vind ik een waardevol gegeven.”
 
Meer informatie
Het herindelingsadvies staat op www.toekomstigpurmerend.nl.