H.C. (Karen) Heerschop

Voornaam: 
Karen
Achternaam: 
Heerschop
Voorletters: 
H.C.
Functie: 
Burgemeester
Voorzitter gemeenteraad
Email: 
hc.heerschop@beemster.net
Locatie: 
Gemeentehuis Beemster
Telefoon: 
(0299) 68 21 42
Afbeelding: 
Nevenfuncties: 
Uit hoofde van burgemeesterschap: - Lid bestuur Waterlands Archief (onbezoldigd) - Lid bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Overige: Beschermvrouwe is van Muziekvereniging Beemsters Fanfare