Groot aantal gedecoreerden in Beemster tijdens Algemene Gelegenheid 2015

Op vrijdag 24 april 2015 heeft burgemeester A.J.M. van Beek ter gelegenheid van Koningsdag 2015 een Koninklijke onderscheiding uit aan 9 Beemsterlingen en 1 inwoner uit Oosthuizen. Zij ontvingen deze onderscheiding omdat zij zich jarenlang belangeloos, ieder op hun eigen manier, voor de gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Alle gedecoreerden zijn door burgemeester Van Beek met een bus opgehaald en verrast, waarna in het gemeentehuis de Koninklijke onderscheidingen zijn uitgereikt. Deze personen zijn:

Mevrouw C.G.M. Bakker (1962)

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar grote vrijwillige inzet  op zowel sportief als maatschappelijk gebied. Voor voetbal- en handbalvereniging SV Beemster vervult zij vanaf 1998 onafgebroken de functie van secretaris en maakt zij deel uit van het dagelijks bestuur. De SV Beemster is de grootste sportvereniging in Beemster, Daarnaast is mevrouw Bakker actief voor De Zonnebloem.

De heer J. Bos (1933)

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote vrijwillige inzet voor de Beemster gemeenschap gedurende 30 jaar op kerkelijk en maatschappelijk gebied. Tevens is de heer Bos vrijwilliger bij Rotaryclub Beemster.

Mevrouw J. P. Hagmolen of ten Have-Hunink (1941)

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar 40-jarige vrijwilligersinzet op met name kerkelijk en maatschappelijk gebied. Ook bezoekt mevrouw Hagmolen of ten Have ouderen en zieken.

Mevrouw E.J. Helder-Pauw (1963)

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar grote inzet als vrijwilliger op zowel maatschappelijk, agrarisch en politiek gebied. Mevrouw Helder vervult diverse bestuurlijke functies en is sinds 2006 lid van de gemeenteraad van de gemeente Beemster.

De heer J. de Jong (1943)

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote vrijwillige inzet voor de Beemster gemeenschap op zowel sportief als cultureel gebied. De heer De Jong is onder andere secretaris van IJsclub Bamestra, vrijwilliger bij het Historisch Genootschap Beemster en de Stichting Beemster werelderfgoed.

Mevrouw A. de Jong-de Boer (1946)

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar 35 jaar durende vrijwilligers inzet voor de Beemster gemeenschap op met name cultureel gebied.
Mevrouw De Jong is sinds 1980 verbonden aan het Historisch Genootschap Beemster en is sinds 2012 voorzitter van het Museumbestuur. Zij is gehuwd met de heer J. de Jong (hiervoor genoemd en ook benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau).

Mevrouw C. Louwrink-Jonges (1950)

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar vrijwilligers inzet voor de Beemster gemeenschap gedurende 50 jaar op met name het kerkelijk en maatschappelijk gebied. Voor de Protestantse gemeente Beemster verricht zij tal van (bestuurlijke) activiteiten en ook voor Speeltuinvereniging De Spelemei zet mevrouw Louwrink zich al ruim 30 jaar in.

De heer B. Schaap (1944)

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote vrijwillige inzet voor de Beemster gemeenschap gedurende 20 jaar op kerkelijk en cultureel gebied. De heer Schaap maakt ruim 15 jaar deel uit van het kerkbestuur van de Protestantse Gemeente Beemster, is hulpkoster en verricht tal van (bestuurlijke) activiteiten voor Agrarisch Museum Westerhem.

De heer G.J.M. Veerman (1942)

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote vrijwillige inzet voor de gemeenschap gedurende 40 jaar op politiek en maatschappelijk gebied. De heer Veerman was 7 jaar gemeenteraadslid voor de gemeente Purmerend en is actief voor de Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster. Dit centrum heeft een belangrijke spilfunctie in de dorpskern Zuidoostbeemster.

De heer J. ter Weel (1946)

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote vrijwillige inzet voor de gemeenschap gedurende 40 jaar op sportief en maatschappelijk gebied. De heer Ter Weel is sinds 1974 scheidsrechter voor Korfbalvereniging BEP en is onder andere actief voor het Vrijwilligers Vervoer Ouderen.