Grondtransport De Nieuwe Tuinderij

Deze week start aannemer Van der Meer met grondtransport tussen het depot op woningbouwlocatie De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster naar de Oostdijk Beemster. Het transport geschiedt met trekkers en kiepers die vol via de Purmerenderweg naar de dijk rijden, en dan leeg via de Oostdijk en vanaf de Volgerweg via de onderberm terugrijden naar het gronddepot.

Opritten worden vooraf beschermd door platenbanen. De aannemer heeft opdracht zodanig te rijden dat geen schade zal ontstaan en de oprittten veilig te gebruiken zijn. Het werk zal met tussenpozen vier maanden lang in beslag nemen. Het gaat om maximaal circa 50 wagens per werkdag.

In de bijlage vindt u de bewonersbrief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.