Gevel Multifunctioneel centrum Zuidoostbeemster onveilig

Op 17 en 22 september 2020 zijn de glasplaten aan de gevels van het Multifunctioneel Centrum De Boomgaard in Zuidoostbeemster geïnspecteerd. Uit deze inspecties blijkt dat op sommige plekken de constructie - waarmee de glasplaten aan de gevel vastzitten - niet veilig genoeg meer is om er dicht langs te lopen. De gemeente besloot uit voorzorg om zo snel mogelijk hekken te plaatsen om De Boomgaard heen en containers bij de ingangen, zodat De Boomgaard weer toegankelijk wordt. Er is geen acuut gevaar, de gemeente neemt het zekere voor het onzekere.

Maandag 12 oktober is de aannemer gestart met het weghalen van de glasplaten aan de gevel. Het verwijderen van de glasplaten duurt twee tot drie weken. Het verwijderen wordt gedaan met een kraan op een vrachtwagen met een grote zuignap aan de kraan, die de glasplaat optilt en in een container deponeert. De andere containers, die nu voor de ingangen staan en dienen als overkapping, worden verwijderd met een andere kraan als de platen daar van de gevel worden gehaald. Er blijft altijd een veilige ingang beschikbaar voor toegang tot De Boomgaard. Ook de vluchtwegen blijven toegankelijk, zoals deze nu zijn georganiseerd. Zo nu en dan blokkeert de vrachtwagen een deel van de weg of parkeerplaatsen.
 
Daar waar de gevel kwetsbaar is na het verwijderen van de glasplaten, doordat er bijvoorbeeld gemakkelijk ballen tegenaan kunnen komen, wordt de gevel tijdelijk afgeschermd. Dit is een tijdelijke oplossing tot dat we een definitieve nieuwe gevelbeplating hebben uitgekozen. Beplating die past bij de stijl van de bouw van het gebouw, die minder geluidsoverlast geeft en die wind en waterdicht zijn. Verschillende buurtbewoners hebben aangegeven mee te willen denken over de nieuwe gevel. Zodra we meer weten over de mogelijkheden, komen we op hier op terug.

Update 16 oktober: 

Maandag 19 oktober ingang noordplein (Middenpad):  de aannemer nog bezig aan de kant van het zuidplein (J.J. Grootlaan). Deze ingang is dan dicht. De kinderen kunnen dan via de ingang aan het noordplein (Middenpad) naar binnen.
Dinsdag 20 oktober ingang zuidplein (J.J. Grootlaan): de aannemer begint aan de noordkant. Dan is deze ingang gesloten en kunnen de kinderen via de ingang aan het zuidplein (J.J. Grootlaan) naar binnen.
Wij verwachten dat woensdag beide ingangen weer gebruikt kunnen worden. Natuurlijk zorgen wij dat de nooduitgangen ten alle tijden gebruikt kunnen worden. Dit is afgestemd met de brandweer.

Veiligheid
Kinderen kijken graag naar de werkzaamheden en grote kranen. Voor een veilige manier van werken vraagt de gemeente ouders om samen met de kind(eren) te gaan kijken op goede afstand, zodat iedereen veilig staat en medewerkers ongehinderd kunnen werken aan de gevel. Mochten parkeervakken zijn afgezet met lint, wordt verzocht tijdelijk elders te parkeren.
 

Stand van zaken

In dit nieuwsbericht houden wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Wij werken dit bericht steeds bij als er nieuwe informatie is. Wij denken ook na over de verkeerssituatie. Zodra hierover meer bekend is, leest u dit hier. Vragen aan ons kunt u stellen via onderwijs@beemster.net.

 

Vragen en antwoorden (bijgewerkt op: 06-10-2020 16.00 uur)

Hieronder leest u een overzicht van de vragen die we tot nu toe kregen en onze reactie daarop.

 

Waarom zijn de locaties niet meteen afgezet en de waarschuwingsborden geplaatst?  

De maatregelen zijn direct voorbereid. Dit vraag een zorgvuldige voorbereiding en organisatie. Op vrijdag 25 september worden afzetlinten en waarschuwingsborden geplaatst. Ook wordt een begin gemaakt met het plaatsen van hekken op een afstand van 5 meter uit de gevel.

Waarom is het drastische besluit genomen om de school en kinderopvang te sluiten?

Naar aanleiding van de bevindingen hebben school en kinderopvang in overleg met de gemeente besloten op vrijdag de deuren te sluiten. Wij begrijpen en respecteren dit, maar betreuren ook dat men dit besluit heeft moeten nemen. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het gebouw zaterdag 26 september weer toegankelijk is voor de sportactiviteiten en op maandag 28 september voor de school, de kinderopvang en het buurthuis.

Kunnen de kinderen maandag 28 september weer veilig de school in en spelen op het schoolplein?

Het gebouw kan maandag open. Op het schoolplein kan dan gespeeld worden. Zaterdagochtend worden bij de entrees van het gebouw containers geplaatst om een veilige toegang te creëren. Het kan daarom zijn dat de toegang via de andere zijde verloopt dan u gewend bent. Hierover zullen wij de betrokkenen in de loop van vrijdag 25 september concreter informeren.

Is de gymzaal zaterdag open?

De gymzaal kan zaterdag open. Zaterdagochtend worden bij de entrees van het gebouw containers geplaatst om een veilige toegang te creëren. Het kan daarom zijn dat de toegang via de andere zijde verloopt dan u gewend bent. De partij die de containers gaat plaatsen is op de hoogte van de activiteiten in de sporthal en houdt daar rekening mee. Wij zullen de betrokkenen in de loop van vrijdag 25 september concreter informeren.

Hoe weet u zeker dat niet het héle gebouw onveilig is, maar enkel bepaalde plekken? 

Dit is gebleken uit inspectie ter plaatse. Desondanks zetten wij nu het gehele gebouw af en zullen wij gevelplaten van de complete gevel zo snel als mogelijk verwijderen.

Welke maatregelen worden getroffen op korte termijn?

Op vrijdag 25 september en zaterdag 26 september worden hekken rondom het gebouw geplaatst. We starten op vrijdag 25 september met de meest risicovolle locatie aan de Hendrik Wagemakerstraat. Het schoolplein gaat op slot en er worden linten en waarschuwingsborden geplaatst. Ook worden alvast twee containers die bedoeld zijn voor de entree klaargezet in de berm bij de Spelemei.

Op zaterdag 26 september komt tussen 8:00 en 9.00 uur een telekraan om de containers op hun plek te leggen bij de diverse entrees. Er worden rijplaten geplaatst ter bescherming van het straatwerk. Naar verwachting duurt dit de gehele ochtend.

In totaal worden vier containers geplaatst: één van 12 meter voor de hoofdingang aan de kant van de blauwe Perelaar, één van 6 meter bij de kinderopvang en twee van 6 meter in een lichte hoek aan de kant van de voetbalkooi. De voetbalkooi is niet toegankelijk.

Wanneer zijn het gebouw en het schoolplein weer veilig? 

Nadat de hekken en containers zijn geplaatst is alles veilig doordat er een veilige afstand van de gevel wordt gehouden. Momenteel wordt onderzocht hoe wij de gevelplaten zo snel als mogelijk kunnen laten verwijderen.

Er worden hekken op 5 meter geplaatst. Wat zijn de maatregelen als er alsnog een deel afbreekt, en glas rondvliegt?

De hekken zijn niet ‘open’ maar worden voorzien van een doek. Dit doek houdt eventuele stukjes glas tegen. De glazen panelen zijn gemaakt van gehard glas. Als deze vallen breken ze in stukjes en geven ze geen splinters die bijvoorbeeld snijwonden kunnen veroorzaken.

Waarom is er niet eerder actie ondernomen toen de huidige hekken op het zuidplein werden geplaatst?

De hekken op het zuidelijke plein zijn geplaatst in verband met een gebleken gebrek aan de gemetselde muur. Dit heeft niets te maken met de glazen panelen.

Wanneer heeft de laatste inspectie plaatsgevonden?

Op donderdag 17 en dinsdag 22 september heeft ter plaatse een visuele inspectie door diverse deskundigen plaatsgevonden. Op de waarnemingen ter plaatse hebben wij direct geacteerd. De aanleiding voor de inspectie was het meerjarenonderhoudsplan en enkele aandachtspunten die in dat verband  aan de orde waren.

Neemt u als gemeente de veiligheid van ons en onze kinderen wel serieus?

Wij nemen de veiligheid van onze bewoners uiterst serieus.

Krijgen omwonenden nog inspraak in de materiaalkeuze voor vervanging van de glazen panelen?

Op dit moment zijn we bezig met het oplossen van het huidige probleem. Daarnaast kijken we ook naar de vervangingsmogelijkheden. Zodra we deze in beeld hebben, gaan we hierover graag met de omwonenden in overleg.

Hoe zit het met de vluchtwegen?

Maandag 28 september 2020 hebben zowel de bouwinspecteur van de gemeente als de expert van de brandweer een controle uitgevoerd bij MFC De Boomgaard. Zij hebben daarbij ook gekeken naar de vluchtwegen. De Boomgaard heeft de volgende vluchtwegen:

1. aan de schoolzijde uitkomend op de Hendrik Wagemakerstraat;
2. bij de kinderopvang aan de noordzijde uitkomend op het speelplein;
3. aan de zuidzijde van de school uitkomend ter hoogte van de zandbak;
4. beide reguliere hoofdingangen;
5. de nooduitgangen uitkomend aan de slootkant aan de oostzijde van het pand.

De vluchtwegen 3 en 4 zijn in orde, de nummers 1 en 2 moesten worden aangepast. Vluchtwegen 1 en 2 hebben een overkapping gekregen deze week. De nooduitgangen, genoemd onder 5, zouden aanpassingen vereisen.

In samenspraak met de brandweer hebben wij de keuze gemaakt om deze vluchtwegen niet meer in te zetten als zodanig. Volgens de brandweer kunnen de andere vluchtwegen worden gebruikt. Dit betekent dat er een beperkt aantal gebruikers in de gymzaal aanwezig mogen zijn, op advies van de brandweer zijn dat maximaal 35 personen. Zowel Opspoor als het buurthuis zijn hiervan op de hoogte. Zij zorgen er voor dat het maximaal aantal bezoekers aan de gymzaal niet wordt overschreden. De bouwinspecteur heeft vandaag op 1 oktober de aanpassingen gekeurd en als in orde bevonden.

De brandweer gaf maandag aan dat het MFC De Boomgaard open kon blijven met de maatregelen die 25 en 26 september waren genomen met dien verstande dat de aanpassingen aan de vluchtwegen direct in gang werden gezet.