Gemeentesecretaris Beemster kondigt haar vertrek aan

In de raadscommissievergadering van 15 oktober heeft gemeentesecretaris Van Duivenvoorde van de gemeente Beemster haar vertrek aangekondigd.

Met ingang van 1 januari 2020 zal zij haar werkzaamheden overdragen aan een opvolger. “Nadat de beide gemeenteraden op 26 september het herindelingsontwerp hebben vastgesteld, verschuift de focus van ambtelijk samenwerken naar bestuurlijk fuseren. In deze fase van het fusieproces verandert de inzet van de gemeentesecretaris en zijn andere competenties nodig. Ik ben warm voorstander van de fusie en daarom maak ik ruimte voor een opvolger die het proces verder vorm kan geven. Ik kijk met plezier terug op de samenwerking met ambtenaren en bestuurders die zich hebben ingezet voor Beemster en ben trots op wat we hebben bereikt. Voor mij is dit hét moment om ervoor te kiezen om volgend jaar mijn kwaliteiten en energie op een andere wijze en op een andere plek in te zetten“ licht Van Duivenvoorde haar besluit toe.

Van de leden van de raadscommissie ontving Van Duivenvoorde applaus en een woord van dank.