Gemeentelijke Erepenning voor vertrekkend wethouder Han Hefting

Op dinsdag 30 augustus 2016 nam wethouder Han Hefting tijdens een bijzondere raadsvergadering afscheid van de gemeente Beemster. Bij die gelegenheid ontving hij uit handen van burgemeester Joyce van Beek de Erepenning van de gemeente Beemster, vanwege zijn bijzondere inzet gedurende zijn ambtsperiode van 10 jaar.

Op deze manier wil het bestuur van de gemeente Beemster haar dank en waardering laten blijken aan Hefting, die op eigen verzoek zijn wethouderschap heeft beëindigd na op 13 april 2006 beëdigd te zijn als wethouder.

Hefting stond vanuit zijn portefeuillehouderschap woningbouw aan de wieg van het project Des Beemsters en maakte deel uit van het kwaliteitsteam. Hij gaf de werelderfgoedstatus van Beemster een plek in de moderne ruimtelijke ordening, een methode die voor veel gemeenten in Nederland als voorbeeld dient.

De woningbouw in Zuidoostbeemster startte onder zijn leiding: in het plan Leeghwater III in Middenbeemster sloeg hij de eerste paal én legde hij de laatste steen. Ook was Hefting betrokken bij het bestuurlijk mogelijk maken van de bouw van de nieuwe kaasmakerij van de Cono. Dit leverde nationaal en internationaal grote waardering op.

Als wethouder Sociaal Domein gaf hij de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente mede vorm op Beemster schaal. Tijdens zijn eerste termijn was hij vertegenwoordiger namens de gemeente Beemster van de Noord Europese werelderfgoed steden en was hij gastheer voor de conferentie in Beemster in 2012.