Gemeentelijke Erepenning en bevordering tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor burgemeester H.N.G. Brinkman

Op woensdag 1 april 2015 heeft de heer H.N.G. Brinkman tijdens een bijzondere raadsvergadering het ambt van burgemeester van Beemster neergelegd.

Bij die gelegenheid ontving de heer Brinkman uit handen van de loco-burgemeester, de heer G.H. Hefting, de Erepenning van de gemeente Beemster vanwege zijn bijzondere inzet gedurende zijn ambtsperiode van 12 jaar. Op deze manier wil het bestuur van de gemeente Beemster haar grote dank en waardering laten blijken aan de heer Brinkman.

De Commissaris van de Koning, de heer J.W. Remkes, sprak de heer Brinkman tijdens deze bijzondere raadsvergadering toe en spelde hem, namens Zijne Majesteit de Koning, de versierselen op behorende bij de bevordering tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Brinkman is in 2003 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn politieke inzet en vele maatschappelijke vrijwilligersactiviteiten. De bevordering tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau is toegekend omdat de heer Brinkman zich naast zijn werkzaamheden als burgemeester meer dan intensief en met veel succes heeft ingezet voor het Werelderfgoed Beemster en nationaal en internationaal voor UNESCO Werelderfgoed in het algemeen.

Hij vervulde onder andere de volgende bestuursfuncties:

  • President van de Organization of World Heritage Cities.
  • Voorzitter van Werelderfgoed.nl.
  • Bestuurslid van ICOMOS Nederland.

De heer Brinkman wordt vanwege zijn grote expertise beschouwd als het boegbeeld van de Nederlandse werelderfgoederen.