Gemeentelijke coördinatieregeling art. 3.30 Wet ruimtelijke ordening

De gemeenteraad heeft op 22 maart jl. besloten een algemeen besluit te nemen over het toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling. Als gevolg hiervan beslist het college van burgemeester en wethouders over de toepassing. De regeling wordt uitsluitend toegepast bij projecten waaraan het gemeentebestuur op grond van het gemeentelijk beleid medewerking wil verlenen.

De coördinatieregeling houdt in dat ruimtelijke projecten waarvoor dan eerst een ruimtelijk besluit en daarna een omgevingsvergunning voor o.a. het bouwen moet worden genomen tegelijk, in één procedure voorbereid kunnen worden. Het kan dan gaan om de coördinatie van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of een uitwerkingsplan met een omgevingsvergunning en, indien van toepassing, ook een besluit voor een hogere geluidswaarde.

Toepassing van de coördinatieregeling betekent een optimalisering van de dienstverlening, tijdwinst in de behandeling, lagere kosten en minder bestuurlijke lasten.

Een initiatiefnemer dient om toepassing van de coördinatieregeling te vragen. De gemeente zal in het vooroverleg actief aansturen op het doen van zo’n aanvraag in gevallen die zich voor toepassing van de coördinatieregeling lenen.