Gemeente zet in op voorkomen en terugdringen alcoholgebruik onder jongeren

De gemeente Beemster heeft voor de komende vier jaar vastgesteld op welke wijze zij alcoholgebruik door jongeren wil voorkomen en terugdringen. Het drinken van grote hoeveelheden alcohol heeft negatieve gevolgen, waaronder hersenschade. Daarnaast is er een grote kans op verslaving en het kan leiden tot gezondheidsproblemen. De schade van (overmatig) alcoholgebruik is het grootst bij jongeren. In het Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2019-2022 heeft de gemeente Beemster aangegeven welke acties zij samen met haar partners gaat uitvoeren.

Sinds 2014 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet. Ook is in 2014 de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens is een belangrijke prioriteit van de gemeente. Van de alcoholverstrekkers verwacht de gemeente dat zij de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol naleven. Verder hebben ouders invloed op het alcoholgebruik van hun kinderen. Uit de meest recente jeugdgezondheidsmonitor van de GGD Zaanstreek-Waterland blijkt dat relatief veel ouders uit de Beemster (50%) van kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, alcoholgebruik van hun kinderen tolereren. De gemeente gaat ouders voorlichten over de negatieve effecten van alcohol.
 
Educatie
De gemeente gaat samen met Brijder Jeugd en de GGD Zaanstreek-Waterland structureel aandacht besteden aan educatie. Zo wordt voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, wordt barpersoneel getraind en geeft GGD Zaanstreek-Waterland in groep 7 en 8 alcoholvoorlichting aan ouders en kinderen. Aangezien in de Beemster geen scholen in het voortgezet onderwijs zijn gevestigd, wordt regionaal opgetrokken met de omliggende gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland om zo de doelgroep van 12-18 jarigen voor te lichten over de schadelijke effecten van alcoholgebruik. Daarnaast blijft de gemeente in gesprek met de alcoholverstrekkers.
 
Aanpak
De gemeente Beemster en haar samenwerkingspartners willen in de periode 2019-2022 het volgende bereiken:
•    een afname van (schadelijk) alcoholgebruik door jongeren;
•    dat alcoholverstrekkers de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol en het verbod op doorschenken bij dronkenschap voor 100% naleven;
•    dat alcoholverstrekkers en ouders verantwoordelijkheid nemen voor een correcte naleving van de DHW en dat de gemeente hen hierin ondersteunt;
•    de realisatie van een gedragsverandering bij jongeren, volwassenen en alcoholverstrekkers. Iedereen moet het vanzelfsprekend gaan vinden dat jongeren en (jong)volwassenen geen alcohol drinken.
 
Acties voor 2019
In 2019 gaat de gemeente samen met haar partners diverse activiteiten uitvoeren. Een korte greep hieruit is dat toezicht wordt gehouden tijdens evenementen, evenementenvergunningen worden aangescherpt met betrekking tot het gebruik van polsbandjes en aandacht voor NIX18 en het voorzetten van de integrale samenwerking met de politie. Ook zal de gemeente ten behoeve van toezicht en handhaving testkopers inzetten.
 
Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol Beemster 2019-2022 is op 16 april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.