Gemeente sluit convenant met horeca

Burgemeester A.J.M. van Beek heeft in goed overleg met horeca afspraken gemaakt over de Beemster feestweek. De afspraken zijn bekrachtigd in een convenant.

Voor een goed verloop van de feestweek vindt jaarlijks overleg plaats met betrokken (organiserende) partijen. Ook voor de komende feestweek van 26 juli tot en met 2 augustus zijn de daaruit voortvloeiende afspraken met de betrokken horeca, Het Heerenhuis, Café de Oude Munt, Het Beemster Spijshuis, Brasserie Alles met Liefde en Eterij ‘t Middenpunt formeel bekrachtigd in een convenant.

Doel van het convenant is om de feestweek met alle partijen succesvol, veilig en volgens geldende regelgeving te vieren. Daarom zijn er onder meer afspraken gemaakt over sluitingstijden en het geluidsniveau van (buiten) muziek.

Op naleving van de gemaakte afspraken zal door de gemeente worden toegezien.           

Het convenant is op vrijdag 10 juli 2015 ondertekend.