Gemeente en GGD onderzoeken de gezondheid

GGD Zaanstreek-Waterland heeft in opdracht van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland enquêtes verstuurd aan ongeveer 50.000 inwoners. De vragenlijst gaat onder meer over welzijn, roken, lichaamsbeweging, psychische problemen en veiligheid. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en geeft inzicht in de gezondheid, het zorggebruik en de wensen ten aanzien van zorg van de bevolking.

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen de gemeenten en de GGD gericht activiteiten opzetten om de gezondheid te verbeteren.

Helpt u ook mee aan een gezonde gemeente

Indien u een uitnodiging heeft ontvangen, wilt u dan meedoen? Want hoe meer mensen meedoen, hoe beter de gemeente activiteiten kan aanpassen aan de behoeften en wensen van de inwoners.
Meer informatie vindt u op www.ggdzw.nl/monitor