Gemeente, corporaties en huurders ondertekenen prestatieafspraken

Donderdag 15 februari 2018 hebben gemeente Beemster, Wooncompagnie, Woonzorg Nederland en huurdersvereniging De Vijfhoek hun handtekeningen gezet onder prestatieafspraken (zie onderaan dit bericht voor het document) voor wonen in een sociale huurwoning in Beemster. Prestatieafspraken zijn de afspraken die gemeente, corporaties en huurdersvereniging met elkaar maken over de volkshuisvestelijke bijdrage in een gemeente. Hierin zijn bijvoorbeeld afspraken opgenomen over nieuwbouw en betaalbaarheid.

Na meerdere gesprekken en onderhandelingen ondertekenden vandaag alle partijen de afspraken over sociale woningen in Beemster. Wethouder Dick Butter is te spreken over de overeenkomst: ‘Beemster is de afgelopen jaren flink gegroeid. Samen met de andere partijen kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid en kwaliteit van wonen in deze mooie gemeente op peil blijft.’

Expertise
In de overeenkomst maken de partijen concrete afspraken voor meerdere jaren over hun samenwerking als het gaat om wonen. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid en expertise geeft elke partij de komende jaren (2018-2021) invulling aan goed wonen in Beemster. Iris Heikoop, adviseur Strategie van Wooncompagnie en Menno Busman, clustermanager Woonzorg Nederland: ‘In Beemster spelen andere zaken dan in Schagen of Edam-Volendam. De kracht van de prestatieafspraken zit in het lokale karakter. Met de partners kijken we wat er nodig is per gemeente.’ 

Thema’s
De prestatieafspraken gaan over thema’s die alle partners belangrijk vinden. Denk aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, betaalbaarheid van woningen, kwaliteit en duurzaamheid van het woningenbestand, leefbaarheid en de huisvesting in relatie tot sociale opvang en zorg. Voorzitter Theo Mulder van huurdersvereniging De Vijfhoek: ‘We zetten ons in voor prettig wonen in Beemster. Door hier concrete afspraken over te maken, is voor alle partijen duidelijk waar de verwachtingen liggen.’