Fout op de kaart, u kunt het eenvoudig melden

Terugmelding Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, en groen zijn hier eenduidig en volgens een uniforme (geo-)taal op vastgelegd. Bestaande kaarten gaan op in de BGT. Net als alle Nederlandse gemeenten sluit ook Beemster aan op de BGT.

'Verbeter de kaart' is het nieuwe digitale terugmeldsysteem van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hiermee kunt u vermoedelijke fouten in deze basisregistratie op een laagdrempelige manier online melden.

Hoe werkt 'Verbeter de kaart'?

In 'Verbeter de kaart' hoeft u alleen maar een punt op de kaart te prikken en hierbij een (korte) omschrijving te typen. De meldingen worden automatisch aan de betreffende gemeente gekoppeld.
De gemeente ontvangt voor iedere nieuwe melding een e-mail en beoordeelt deze. Als de melding terecht is past de gemeente het BGT aan. Alle terugmeldingen en de statussen ervan zijn zichtbaar op 'Verbeter de kaart'. Wanneer de terugmelding beoordeeld is, wijzigt deze automatisch van status. De terugmelder ontvangt hierover een e-mail.

Waarom doen we dit?

De overheid wil haar dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren en vaker digitaal aanbieden. Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle overheidsinstanties verplicht om met de BGT als topografische ondergrondkaart te werken. ‘Verbeter de kaart’ helpt hierbij.