HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEEMSTER BEDANKT IEDEREEN DIE EEN STEENTJE BIJDRAAGT IN DEZE MOEILIJKE TIJD!

Lees meer over het coronavirus in Purmerend en Beemster

Informatie voor ondernemers

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken.

Bekijk hier hoe u wel in contact kunt komen en zaken kunt regelen met de gemeente

Externe links

Adviesraad Sociaal Domein Beemster

www.asd-beemster.nl

Deze voorziet burgemeester en wethouders gevraagd, maar zeker ook ongevraagd, van advies. Denk hierbij vooral aan advies over hoe de gemeente omgaat met de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verstrekking van gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Jeugdzorg.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

https://www.cjgbeemster.nl/

jgz@ggdzw.nl

Het CJG heeft als doel om preventieve zorg te verlenen aan kinderen bij het opgroeien en aan ouders bij het opvoeden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

www.hhnk.nl

Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het noordelijk deel van Noord-Holland. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Nationaal Landschap Laag Holland

www.laagholland.nl

Nationaal Landschap Laag Holland is een samenwerkingsverband van provincie, waterschap, gemeenten, natuurbeschermers en agrarische organisaties.

Beemster Dorpsraden

www.beemsterdorpsraden.nl

Vervoerregio Amsterdam

www.vervoerregio.nl

Het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)

www.isw.nl

ISW is een samenwerkingsverband van de zeven Waterlandse gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang.