Enquête busvervoer

In februari hebben we u via een online enquête gevraagd wat u belangrijk vindt voor het busvervoer in de regio Zaanstreek-Waterland. Maandag 4 maart was er ook een informatiebijeenkomst die goed bezocht is. Na bespreking in de commissie SOB worden de  uitkomsten aangeboden aan de Vervoerregio Amsterdam. We plaatsen het verslag dan ook op de website van de gemeente.

Resultaten enquête

De enquête is ingevuld door 191 Beemsterlingen. Reizigers beoordelen het huidige busvervoer naar Amsterdam met een ruim voldoende tot goed. Busvervoer naar andere bestemmingen krijgt een lagere waardering. Vooral het vervoer naar andere delen binnen Beemster krijgt een dikke onvoldoende. Beemsterlingen waarderen het meest: klantvriendelijkheid chauffeur, kans op zitplaats, rijstijl chauffeur en comfort voertuig.

Resultaten informatieavond

Naast de enquête die online stond, was op maandag 4 maart een avond waar raadsleden in gesprek gingen met bewoners, ondernemers en organisaties. Het was een constructieve avond, met veel ruimte voor opmerkingen, standpunten en wensen.

Meedoen kan nog steeds

De Beemster enquête is inmiddels gesloten, maar u kunt nog steeds meedenken via de enquête van de Vervoerregio Amsterdam: wijnemenjemee.nl. Deze enquête loopt door tot half april.

Alle ontvangen reacties worden door de Vervoerregio meegenomen bij het opstellen van het ontwerp programma van eisen. In de periode 31 mei t/m 12 juli wordt het ontwerp programma van eisen ter inzage gelegd. In oktober is definitieve vaststelling van het programma van eisen voorzien.