Eerste paal voor brandweerpost in Zuidoostbeemster

Op vrijdag 28 februari 2014 slaat burgemeester H.N.G. Brinkman de eerste paal voor de bouw van de brandweerpost in Zuidoostbeemster.

De eerste paal wordt om 11.00 uur geslagen in bijzijn van vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders van Beemster, de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en brandweer Beemster. Ook omwonenden zijn uitgenodigd aanwezig te zijn om het officiële moment bij te wonen. De planning is dat de brandweerpost voor de zomer wordt opgeleverd.

Achtergronden proces

Aanleiding voor nieuwbouw is dat de huidige brandweerpost aan de Purmerenderweg niet meer voldoet aan de Arbo-eisen en een uitrukpost in Zuidoostbeemster noodzakelijk is. Al in 2008 is door de gemeenteraad van Beemster in het bestemmingsplan rekening gehouden met de nieuwbouw van een brandweerpost op de hoek Zuiddijk/Zuiderweg in Zuidoostbeemster. In februari 2012 is door de gemeenteraad de locatie Zuiddijk/Zuiderweg definitief vastgesteld.

Op 8 oktober 2013 heeft de raadscommissie zich in ruime meerderheid uitgesproken achter het eerder genomen besluit te blijven staan om nieuwbouw van de brandweerpost op de voorgestelde locatie te realiseren. Het college heeft mede op basis hiervan op 8 oktober 2013 besloten om definitief tot bouwen van de brandweerpost over te gaan op de hoek Zuiderweg/Zuiddijk in Zuidoostbeemster.