Eerste ervaringen samenwerking Beemster-Purmerend positief

Drie maanden na de start van de ambtelijke samenwerking tussen Beemster en Purmerend, blijken de ervaringen positief.

In een tussentijdse evaluatie is vanuit vier perspectieven gekeken naar de ervaringen tot op heden. Specifiek is gekeken naar de ervaringen vanuit het perspectief van inwoners van Beemster, het gemeentebestuur, het (voormalig) Beemster personeel en vanuit het financieel perspectief. Dit is gedaan op een beschrijvende wijze die recht doet aan de beginfase van de samenwerking.

In de eerste weken van de samenwerking waren het voornamelijk praktische zaken die bijgesteld moesten worden. Inwoners van Beemster hebben dit gemerkt in hun telefonische contact met de gemeente waarbij ze meerdere keren doorverbonden werden tussen Purmerend en Beemster. Ook het stroomlijnen van mailverkeer verliep in een enkel geval omslachtig. Deze ‘bloopers’ zijn direct verholpen.

De overdracht van werk en het overgaan van medewerkers van Beemster zijn op goede wijze verlopen. Gesignaleerde knelpunten zijn ofwel direct opgelost of vereisen de komende periode aandacht of investering. Zo worden bijvoorbeeld op het gebied van ICT nog enkele investeringen verwacht en wordt nog gewerkt aan invulling van de vrijgekomen ruimten in het gemeentehuis. Daarmee is in de begroting ook rekening gehouden.

Het college van burgemeester en wethouders is tevreden over de wijze waarop de eerste maanden zijn verlopen en ziet 2014 als een overgangsjaar waarin op basis van vertrouwen en ervaring de samenwerking verder wordt vormgegeven.

De Evaluatie samenwerking Beemster-Purmerend is aangeboden aan de gemeenteraad.