Om het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk te beperken werken we alleen op afspraak.
U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Dorpsraden

De dorpsraden hebben als taken:

  • Behartigen algemene belangen van hun dorpskernen.
  • Bevorderen leefbaarheid van hun dorpskernen.
  • Verbeteren kwaliteit van de leefomgeving van hun dorpskernen.
  • Bevorderen communicatie tussen de dorpskernen en de gemeente Beemster.

Lees meer over de dorpsraden

De gemeente hecht waarde aan een goede communicatie met de dorpsraden.
De  wijkmanager Henk Noordhuis is het eerste aanspreekpunt voor de dorpsraden. Hij weet wat er speelt in het dorp dankzij zijn uitgebreide netwerk. De wijkmanager stimuleert de samenwerking in het dorp en heeft contact met bewoners, ondernemers, politie, organisaties, instellingen, woningcorporaties en scholen.

De gemeente had voorheen dorpswethouders. Deze aanpak is gewijzigd. Het overleg is nu met het lid of de leden van het college van burgemeester en wethouders die portefeuillehouder zijn van het onderwerp waarover wordt gesproken.